Politechnika Poznańska English

Strona Główna 

 

Witamy na stronie

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Poznańskiej

 

Komunikat: 20 lutego 2018 r. 

Studia stacjonarne II stopnia

Budownictwo, podział na specjalności   

Inżynieria Środowiska, podział na specjalności   

 


Komunikat: 20 lutego 2018 r.

 

W związku z likwidacją grupy Z5 na semestrze 1 studiów niestacjonarnych I stopnia przekazujemy przydział studentów do poszczególnych grup.

 

Z1

Z2

Z3

Z4


Komunikat: 16 lutego 2018 r.

 

Uwaga studia niestacjonarne!!!

Decyzją JM Rektora Politechniki Poznańskiej od semestru letniego r.a. 2017/2018 obsługę studentów studiów niestacjonarnych przejmuje
Zintegrowane Centrum Obsługi
 


Podział odpowiedzialności między ZCO i Dziekanat Wydziału od 3 marca 2018.

Dyżury prodziekana ds. studiów niestacjonarnych (pok. 9,10, Piotrowo 3, budynek z zegarem)

dr hab inż. Wojciech Siekierski
godz. przyjęć:
wtorki 12.00-13.00
czwartki 12.00-13.00

 


Godziny przyjęć studentów w ZCO:

poniedziałek: nieczynne
wtorek, czwartek: 11:00 – 17:00
środa, piątek: 10:30 – 14:30
sobota: 08:30 – 14:30

Dane kontaktowe:
tel. 61 665 - 2945,
e-mail: zco.dziekanat@put.poznan.pl

strona www.zco.put.poznan.pl
ul.Piotrowo 3, pok.17(budynek WBM)Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

http://bis.put.poznan.pl/evPages/show/id/197

Osoba zarejestrowana w systemie Ksantypa (po wniesieniu opłaty rejestracyjnej*), uczestniczy w pisemnym teście kompetencji - który odbędzie się w dniu 13.02.2018 r.

 • od godz. 9.00 - Budownictwo
 • od godz. 11.00 -Inżynieria Środowiska,

w budynku Wydziału, przy ul. Piotrowo 5.

Na pisemny test zarejestrowany kandydat przynosi:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport),
 • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ważonej ze wszystkich uzyskanych ocen na studiach I stopnia,
 • UWAGA - tylko w przypadku nie odnotowania opłaty rekrutacyjnej w systemie Ksantypa, kandydat zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej oraz oświadczenia woli ( wygenerowanego z systemu Ksantypa ).

Składanie dokumentów

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci na studia składają komplet wymaganych dokumentów Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej przy ul. Berdychowo 4 w Poznaniu w wyznaczonych terminach:

 • 13 lutego 2018 r. (wtorek) w godz.: 08:00 - 16:00
 • 14 lutego 2018 r. (środa) w godz.: 08:00 - 16:00
 • 15 lutego 2018 r. (czwartek) w godz.: 08:00 - 16:00
 • 16 lutego 2018 r. (piątek) w godz.: 08:00 - 16:00
 • 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) w godz.: 08:00 - 13:00

Komunikat: 9 listopada 2017 r.

Obowiązkowy kurs dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia! Usługi biblioteczne i informacyjne!  


Komunikat: 6 listopada 2017 r.            Wydawanie decyzji stypendialnych  Komunikat: 27 października 2017 r.

Dni wolne od pracy

 


Komunikat:  9 października 2017 r.

Podział na grupy dla 1. semestru na kierunku Budownictwo, studia niestacjonarne.

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

UWAGA!

Nowoprzyjęci studenci studiów niestacjonarnych I. i II. stopnia (1. semestr w ra. 2017/18) proszeni są o dokonanie wpłat za semestr na indywidualne konta bankowe, które będą podane na koncie e-student.

Hasło do konta e-student będzie załączone do legitymacji studenckiej wydawanej przy podpisywaniu Umowy w dniu:

 • studia II. stopnia - 14.10. 2017r.
 • studia I. stopnia - 21.10. 2017r.

Osoby przyjęte na I. rok studiów proszone są o dostarczenie w w/w terminach wymaganych zaświadczeń lekarskich.


Komunikat: 11 października 2017 r.

I rok studia stacjonarne Inżynieria Środowiska - podział na grupy- W-F


 


Komunikat: 5 października 2017 r.

UWAGA !!!

I rok studia stacjonarne - informacja o szkoleniu obowiązkowym z BHP


Komunikat: 27 września 2017 r.

UWAGA !!! I rok studia stacjonarne - informacja o zajęciach Wychowania fizycznego 

Budownictwo      

Inżynieria Środowiska      


Komunikat: 26 września 2017 r.

Podział na grupy dla semestru 1 na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska studia stacjonarne.

BUDOWNICTWO

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

INŻNIERIA ŚRODOWISKA

IS13

IS14

IS15

IS16

IS17

IS18


Komunikat: 6 września 2017 r.

Ogloszenie_2017

 

PŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018. 


>> INFORMACJE <<

 

***
  Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyznawania miejsc w domach studenckich   

Informujemy że wydawanie nowych legitymacji, przedłużanie oraz zlecanie duplikatów legitymacji zostało przeniesione do

                                                                                                                  

Zintegrowane Centrum Obsługi

ul. Piotrowo 3
tel. 61 6652618

 


Komunikat: 26 czerwca 2017 r.

 

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI

Dziekanat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska informuje, że można już składać wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

Studenci:
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Doktoranci:
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Rozporządzenia, wzory wniosków oraz ich wykaz w formie elektronicznej, a także wskazówki dotyczące ich wypełniania, dostępne są na stronie MNiSW pod ww. linkami.

Kompletne wnioski (w formie elektronicznej i papierowej) przyjmowane będą w dziekanacie pok. 138 w terminie

do dnia 22 września 2017 r. (piątek).

 


 

 


 


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT