Politechnika Poznańska English

Strona Główna 

 

Witamy na stronie

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Poznańskiej

 


Komunikat: 20 grudnia 2017 r.

Uwaga!!! W dniach 28-29.12.2017r. dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie nieczynny


Komunikat: 9 listopada 2017 r.

Obowiązkowy kurs dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia! Usługi biblioteczne i informacyjne!  


Komunikat: 6 listopada 2017 r.            Wydawanie decyzji stypendialnych  Komunikat: 27 października 2017 r.

Dni wolne od pracy

 


Komunikat:  9 października 2017 r.

Podział na grupy dla 1. semestru na kierunku Budownictwo, studia niestacjonarne.

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

UWAGA!

Nowoprzyjęci studenci studiów niestacjonarnych I. i II. stopnia (1. semestr w ra. 2017/18) proszeni są o dokonanie wpłat za semestr na indywidualne konta bankowe, które będą podane na koncie e-student.

Hasło do konta e-student będzie załączone do legitymacji studenckiej wydawanej przy podpisywaniu Umowy w dniu:

  • studia II. stopnia - 14.10. 2017r.
  • studia I. stopnia - 21.10. 2017r.

Osoby przyjęte na I. rok studiów proszone są o dostarczenie w w/w terminach wymaganych zaświadczeń lekarskich.


Komunikat: 11 października 2017 r.

I rok studia stacjonarne Inżynieria Środowiska - podział na grupy- W-F


 


Komunikat: 5 października 2017 r.

UWAGA !!!

I rok studia stacjonarne - informacja o szkoleniu obowiązkowym z BHP


Komunikat: 27 września 2017 r.

UWAGA !!! I rok studia stacjonarne - informacja o zajęciach Wychowania fizycznego 

Budownictwo      

Inżynieria Środowiska      


Komunikat: 26 września 2017 r.

Podział na grupy dla semestru 1 na kierunkach Budownictwo i Inżynieria Środowiska studia stacjonarne.

BUDOWNICTWO

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

INŻNIERIA ŚRODOWISKA

IS13

IS14

IS15

IS16

IS17

IS18


Komunikat: 6 września 2017 r.

Ogloszenie_2017

 

PŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018. 


>> INFORMACJE <<

 

***
  Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyznawania miejsc w domach studenckich   

Informujemy że wydawanie nowych legitymacji, przedłużanie oraz zlecanie duplikatów legitymacji zostało przeniesione do

                                                                                                                  

Zintegrowane Centrum Obsługi

ul. Piotrowo 3
tel. 61 6652618

 


Komunikat: 26 czerwca 2017 r.

 

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI

Dziekanat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska informuje, że można już składać wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

Studenci:
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Doktoranci:
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Rozporządzenia, wzory wniosków oraz ich wykaz w formie elektronicznej, a także wskazówki dotyczące ich wypełniania, dostępne są na stronie MNiSW pod ww. linkami.

Kompletne wnioski (w formie elektronicznej i papierowej) przyjmowane będą w dziekanacie pok. 138 w terminie

do dnia 22 września 2017 r. (piątek).

 


 

 


 


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT