Politechnika Poznańska English

Informator 

 


 

     STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział Kształcenia PP udziela informacji w sekretariacie pl. M. Curie - Skłodowskiej 5.

E-mail: dzial.ksztalcenia@put.poznan.pl

Marta Lipińska
Email: Marta.Lipnska@put.poznan.pl
Tel.:  +48 61 665 3544  


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT