Politechnika Poznańska English

Administracja Dziekanatu 

Imię i nazwisko mgr inż. Iwona Micińska
Stanowisko Sekretarz Dziekana
- postępowania habilitacyjne i profesorskie
- budżet i nadzór nad finansami dziekanatu
- Fundusz Rozwoju Wydziału
- działalność statutowa
- sprawy wydawnicze
- sprawy kadrowe i administracyjne
Godziny przyjęć 09:00 - 14:00, pokój 134
Telefon/Fax + 48 61 665 2413
E-mail iwona.micinska@put.poznan.pl
Imię i nazwisko Grażyna Kowalska-Szczepanik
Stanowisko Specjalista
Studia Stacjonarne I stopnia
- I rok gr. od B1 do B10
- II rok gr. od B1 do B9
- III rok gr. od B5 do B9
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 11:15 - 14:00, pokój 133
Telefon/Fax + 48 61 665 2410
E-mail grazyna.kowalska-szczepanik@put.poznan.pl
Imię i nazwisko lic. Arleta Pieńkowska
Stanowisko St. spec. ds. admin.
Inżynieria Środowiska
-Studia Stacjonarne I st.
-Studia Stacjonarne II st.
Budownictwo
-Studia Stacjonarne I st.
-sem. 6 gr. od B1 do B4
Studia Stacjonarne II st.
- sem. 1 i 3 gr. B5(CTM) i B9(SE)
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 11:15 - 14:00, pokój 133
Telefon/Fax + 48 61 665 2410
E-mail arleta.pienkowska@put.poznan.pl
Imię i nazwisko Anna Machnik
Stanowisko Spec. ds. ekonom.
Studia Niestacjonarne I stopnia
-I rok Z1, Z2
-II rok Z1, Z2
-III rok Z1, Z2
-IV rok Z1, Z2
Studia Niestacjonarne II stopnia
-KB, IDK
Studia Stac. II st. BUDOWNICTWO
-I rok KB
-II rok KB
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 11:15 - 14:00 sob. zjazdowe w godz. 9:00 - 14:00, pokój 133
Telefon/Fax + 48 61 665 2412
E-mail anna.machnik@put.poznan.pl
Imię i nazwisko Hanna Wesołowska
Stanowisko Specjalista
Studia Niestacjonarne I st.
-I rok Z3
-II rok Z3
-III rok Z3
-IV rok Z3
Studia Niestacjonarne II st.
-TOB
Inżynieria Środowiska I,II st.
Studia Stac. II st. BUDOWNICTWO
-TOB
-BK
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 11:15 - 14:00 sob. zjazdowe w godz. 9:00 - 14:00, pokój 133
Telefon/Fax + 48 61 665 2412
E-mail hanna.wesolowska@put.poznan.pl
Imię i nazwisko Danuta Wichłacz
Stanowisko Specjalista ds. ekonomicznych
- Stypendia socjalne
- Stypendia Rektora
- Pomoc socjalna
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 11:15 - 14:00, pokój 138
Telefon/Fax + 48 61 647 5892
E-mail danuta.wichlacz@put.poznan.pl
Imię i nazwisko mgr inż. Emilia Gielniak
Stanowisko Starszy specjalista ds. procesu dydaktycznego
- Plany zajęć
- Przydział sal
- Różnice programowe
- Koordynator USOK
- wymiana międzynarodowa, ERASMUS+
Godziny przyjęć Pn. | Wt. | Czw. | Pt. w godz. 08:00 - 14:00, pokój 135
Telefon/Fax + 48 61 665 2490
E-mail emilia.gielniak@put.poznan.pl
Imię i nazwisko mgr Maria Chraplak
Stanowisko Główny specjalista ds. kształcenia ustawicznego
- przewody doktorskie
- studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne
- studia podyplomowe
Godziny przyjęć 09:00 - 13:00, pokój 140
Telefon/Fax + 48 61 665 2400 / +48 61 665 2444
E-mail maria.chraplak@put.poznan.pl
Aktualności
2017.07.14

W dniach 06-22 września br. dyżury Prodziekana prof. dr hab. inż. Piotra Oleśkowicza-Popiela zostają odwołane


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009