Politechnika Poznańska English

Rada Wydziału 

Dziekan

1. prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz

Prodziekani

2. dr inż. Marlena Kucz
3. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel, prof. PP
4. dr hab. inż. Wojciech Siekierski

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora

5. prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
6. prof. dr hab. inż. Halina Koczyk
7. prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
8. prof. dr hab. inż. Roman Lewandowski
9. prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
10. prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak
11. prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

Nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora habilitowanego

12. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarek
13. dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP
14. dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski
15. dr hab. inż. Adam Glema, prof. PP
16. dr hab. inż. Michał Guminiak
17. dr hab. inż. Tomasz Jankowiak
18. dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak
19. dr hab. inż. Marek Juszczak
20. dr hab. Albert Kubzdela
21. dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP
22. dr hab. Katarzyna Machowiak
23. dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP
24. dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP
25. dr hab. inż. Zdzisław Pawlak
26. dr hab. inż. Mieczysław Porowski, prof. PP
27. dr hab. inż. Zbigniew Pozorski
28. dr hab. inż. Alina Pruss
29. dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut
30. dr hab. inż. Mieczysław Słowik, prof. PP
31. dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. PP
32. dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP
33. dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek
34. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. PP

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

35. dr inż. Marcin Gajzler
36. dr inż. Teresa Grabiec-Mizera
37. dr inż. Justyna Grzymisławska
38. dr inż. Tomasz Jeż
39. dr inż. Agnieszka Płatkiewicz
40. dr inż. Piotr Sielicki
41. dr inż. Robert Studziński
42. dr inż. Agnieszka Ślosarczyk

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

43. mgr Anna Gocałek
44. mgr inż. Grzegorz Matuszczak
45. Zbigniew Zawitowski

Przedstawiciel doktorantów

46. mgr inż. Katarzyna Ciesielczyk

Przedstawiciele studentów

47. Adrianna Bączkowska
48. Maciej Dylański
49. Jakub Głowacki
50. Marek Mocny
51. Wojciech Roszak
52. Hubert Szematowicz
53. Paweł Pełechaty
54. Roman Ratajczak
55. Bartosz Wójcik

Przedstawiciel związków zawodowych, z głosem doradczym

56. dr inż. Tomasz Thiel – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Zaproszeni goście z głosem doradczym

prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz
prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki
prof. dr hab. inż. Wojciech Grabowski
prof. dr hab. inż. Witold Wołowicki
prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz-Popiel
prof. dr hab. inż. Marek Sozański


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT