Politechnika Poznańska English

Studia Podyplomowe 

     - EuroCody w praktyce 

        (Instytut Konstrukcji Budowlanych, Kierownik: Dr J. Grzymisławska) 

     - Realizacja inwestycji celu publicznego i procediuy FIDIC 

        (Instytut Konstrukcji Budowlanych, Kierownik: Dr P. Szymański) 

Inżynieria pożarowa budynków

        (Instytut Konstrukcji Budowlanych, Kierownik: Dr J. Grzymisławska)

     - Budownictwo energooszczędne i pasywne Edycja V

        (Instytut Inżynierii Środowiska, Kierownik: Dr A. Górka)

- Sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków  

        (Instytut Inżynierii Środowiska, Kierownik: Dr H. Bylka)

     - Chłodnictwo i klimatyzacja  

        (Instytut Inżynierii Środowiska, Kierownik: Dr G. Krzyżaniak)

Aktualności
2017.07.14

W dniach 06-22 września br. dyżury Prodziekana prof. dr hab. inż. Piotra Oleśkowicza-Popiela zostają odwołane


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009