Politechnika Poznańska English

Stypendia 

Pracownik dziekanatu zajmujący się pomocą materialną: 
Danuta Wichłacz 
pok. 138 
tel. 647 58 92 
e-mail: danuta.wichlacz@put.poznan.pl

Regulamin przyznawania pomocy materialnej i wszystkie załączniki (wnioski) znajdują się na stronie Uczelni: www4.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-studentow


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT