Politechnika Poznańska English

Krzysztof Bober

Krzysztof Bober
Tytuł naukowy dr inż.
Stanowisko Starszy wykładowca
Konsultacje dla studentów
Kontakt +48 (61) 665 2483
krzysztof.bober@put.poznan.pl
Pliki
Wiadomości

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT