Politechnika Poznańska English

Karol Bandurski

Karol Bandurski
Tytuł naukowy mgr inż.
Stanowisko Asystent
Konsultacje dla studentów
Kontakt +48 (61) 665 2534
karol.bandurski@put.poznan.pl
Pliki
Wiadomości

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT