Politechnika Poznańska English

Michał Babiak

Michał Babiak
Tytuł naukowy dr inż.
Stanowisko Adiunkt
Konsultacje dla studentów
Kontakt +48 (61) 665 2058
michal.babiak@put.poznan.pl
Pliki
Wiadomości

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT