Politechnika Poznańska English

Mikołaj Bartkowiak

Mikołaj Bartkowiak
Tytuł naukowy mgr inż.
Stanowisko asystent
Konsultacje dla studentów poniedziałek, godz. 11.30-13.00
Kontakt
mikolaj.bartkowiak@put.poznan.pl
Pliki
Wiadomości

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT