Politechnika Poznańska English

Lech Apanas

Lech Apanas
Tytuł naukowy mgr inż.
Stanowisko Wykładowca
Konsultacje dla studentów pok. A2-226
Kontakt +48 (61) 647 5831
lech.apanas@put.poznan.pl
Pliki
Wiadomości

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT