Politechnika Poznańska English

Włodzimierz Bednarek

Włodzimierz Bednarek
Tytuł naukowy dr hab. inż.
Stanowisko Adiunkt
Konsultacje dla studentów A2-329
Kontakt +48 (61) 665 2407
wlodzimierz.bednarek@put.poznan.pl
Pliki
Wiadomości

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT