Politechnika Poznańska English

Tomasz Błaszczyński

Tomasz Błaszczyński
Tytuł naukowy dr hab. inż.
Stanowisko Profesor nadzw. PP
Konsultacje dla studentów 13
Kontakt +48 (61) 665 2861
tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl
Pliki
Wiadomości

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT