Politechnika Poznańska English

Elżbieta Borucka

Elżbieta Borucka
Tytuł naukowy dr inż.
Stanowisko Starszy wykładowca
Konsultacje dla studentów pok. 307
Kontakt +48 (61) 665 2451
elzbieta.borucka@put.poznan.pl
Pliki
Wiadomości

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT